วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
น.สพ.วิทยา  ทิมสาด  ผอ.ส่วนควบคุมสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ที่ร้าน batagro  ถนนเมืองสมุทร ตลาดเมืองใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น