วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สุ่มเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สุ่มเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติ 10 ตุลาคม 2555


-สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เก็บตัวอย่างอุจจาระนกธรรมชาติ (Cloacol Swabจำนวน  5  ตัวอย่าง บริเวณสวนบวกหาด, ข่วงประตูท่าแพ, ประตูเชียงใหม่, วัดไชยมงคล และวัดอุโมงค์

เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติ โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง(cloacal swab)


นกธรรมชาติบริเวณตลาดประตูเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจประเมิน Meat Shop 9 ตุลาคม 2555

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจประเมินร้าน Meat Shop จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ 
1. ร้าน Betagro 2. ร้าน Butcher Shop