วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555


เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติ โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง(cloacal swab)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น