วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ครั้งที่ 2/2555


-สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่าง Serum กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ครั้งที่ 2/2555 ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่
1. ตำบลสันผีเสื้อ          จำนวน           20      ตัวอย่าง  
2. ตำบลฟ้าฮ่าม            จำนวน           20      ตัวอย่าง  
3. ตำบลท่าศาลา        จำนวน        20     ตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น