วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เจาะเลือดแพะ วันที่ 11 ตุลาคม 2555-ฟาร์มนายสมโชค งามสมชาติ บ้านเลขที่ 117/401 ม.9 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการเจาะซีรั่ม ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง
-ฟาร์มนายมนูญ พงษ์เทอดศักดิ์ บ้านเลขที่ 317 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดำเนินการเจาะซีรั่ม ทั้งหมด 22 ตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น