วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจเขียงสะอาด 8 ตุลาคม 2555

- วันที่  8  ตุลาคม  2555   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่  ได้ทำการตรวจเขียงสะอาดของนางทัศนีย์  ทิศแจ่ม บริเวณตลาดต้นพะยอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น