วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจประเมิน Meat Shop 9 ตุลาคม 2555

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจประเมินร้าน Meat Shop จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ 
1. ร้าน Betagro 2. ร้าน Butcher Shop

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น