วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

สุ่มเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง Cloacal swab นกธรรมชาติ  ๔ มุมเมืองของเชียงใหม่  เดือนละ ๒ ครั้งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เป็นประจำทุกเดือน ผล negative

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น